لیست تعرفه ها

15 روزه

30,000تومان
فقط ربات

30 روزه

40,000تومان
فقط ربات

30 روزه

80,000تومان
ربات + مدیریت آن توسط خوره

توجه بفرمایید که قبل از خرید زمان، باید اکانت خود را به ربات اینستاگرام خوره معرفی کرده باشید.